Komunikatibong Pahayag sa Pagbuo ng Isang Social Awareness Campaign

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin sa sumusunod na paksa ang maaaring gawan ng social awareness campaign?

  • ang pagtaas ng bilang ng mga taong may HIV
  • ang paggalang sa Eid al-Fitr
  • ang napipintong 3-day sale sa mall
  • ang pagtaas ng pamasahe sa MRT

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics