Katangian ng mga Piling Tauhan sa Kuwento (Gamit ang Kaantasan ng Pang-uri)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay naglalarawan ng isang pangngalan o panghalip na walang pinaghahambingan.

  • lantay
  • pahambing
  • palamang
  • pasukdol

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics