Kahulugan ng Salita - Salitang Di-pamilyar Gamit ang Konteksto ng Pangungusap

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Upang matukoy ang kasingkahulugan ng isang di-pamilyar na salita ay maaaring gamitin ang [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • context clues
  • pangkatang gawain
  • pagbabalik-tanaw
  • crossword puzzle

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics