Kahulugan ng Salita - Piling Salita o Pariralang Ginamit sa Akdang Epiko Ayon sa Talinghaga

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Alin ang hindi katangian ng epiko?

  • may elemento ng hiwaga o kababalaghan
  • karaniwang may diwata o diyos, anito, at espiritu
  • inaawit ito nang patula
  • laging pumapaksa sa pagtagumpay ng mga diyos sa mga bayani

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics