Kahulugan ng Salita - Piling Salita o Pariralang Ginamit sa Akdang Epiko Ayon sa Kasalungat na Kahulugan

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Alin sa sumusunod ang nagbibigay-kahulugan sa epiko?

  • Ang epiko ay isa sa mga uri ng tulang pasalaysay.
  • Ang epiko ay bahagi ng sinaunang panitikan.
  • Ang epiko ay may sukat at tugma.
  • Ang epiko ay halaw sa totoong buhay.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics