Kahulugan ng Salita - Piling Salita na Di-lantad ang Kahulugan Batay sa Gamit sa Pangungusap

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang kahalagahan ng paggamit sa paglalahad ng mga salitang di-lantad ang kahulugan?

  • Nagiging mabisa at masining ang isang paglalahad.
  • Nagiging mahirap unawain ang mensahe ng paglalahad.
  • Nagiging kabagot-bagot basahin o kaya'y pakinggan ang paglalahad.
  • Nagiging isang pagsubok ang pag-unawa sa mga salita.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics