Kahulugan ng Salita - Nakukubling Kahulugan ng mga Talinghaga sa Tula

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ito ay mga pahayag na binuo sa masining na paraan dahil itinatago ang tunay na kahulugan.

  • talinghaga
  • pangungusap
  • parirala
  • tula

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics