Kahulugan ng Salita - Matatalinghagang Tayutay sa Akda (Florante at Laura)

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ano ang tawag sa isang anyo ng paglalarawang-diwang iba sa karaniwang paraan ng paglalarawan?

  • Retorikal
  • Pahayag
  • Simbolo
  • Tayutay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics