Kahulugan ng Salita - Matatalinghagang Salitang Ginagamit sa Salawikain

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang salawikain?

  • Ang salawikain ay patulang pagtatalo.
  • Ang salawikain ay patulang paalala o aral.
  • Ang salawikain ay may sukat at tugma.
  • Ang salawikain ay may lantad na kahulugan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics