Kahulugan ng Salita - Kasingkahulugan ng Mahihirap na Salitang Ginamit sa Akda

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Alin sa mga pagpipilian ang pinakamalapit na kasingkahulugan ng naghihikahos batay sa halimbawang pangungusap?

Kaawa-awa ang mga naghihikahos na nakatira sa ilalim ng mga tulay.

  • may sakit
  • kapuspalad
  • pagod
  • gutom

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics