Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Mula sa Aralin Batay sa Konotatibong Kahulugan

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ito ay tumutukoy sa pagpapakahulugang lampas sa diksyunaryo o literal na kahulugan ng salita. Ito ang kahulugang naikakabit sa salita dahil sa paulit-ulit na paggamit nito sa nakaraan.

  • Konotatibong pagpapakahulugan
  • Denotatibong pagpapakahulugan
  • Limitadong pagpapakahulugan
  • Rehiyonal na pagpapakahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics