Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng mga Pahiwatig na Ginamit sa Maikling Kuwento

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ito ay isang anyong pampanitikan na tuluyan na kayang basahin sa isang upuan lamang. May masining itong paglalahad upang mas maging kagiliw-giliw na basahin.

  • parirala
  • maikling kuwento
  • pahayag
  • pahiwatig

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics