Kahulugan ng mga Simbolong Ginagamit ng May-akda (Maikling Kuwento)

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ano ang tawag sa larawang nabubuo sa isipan ng mambabasa habang binabasa ang akda.

  • Imahe
  • Diwa
  • Sining
  • Panaginip

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics