Kahulugan ng mga Salitang Ginagamit sa Pelikula

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Sakop ng talaan o [% \underline{\hspace{3cm}} %] ng wika ang kani-kaniyang teknikal na salita ng bawat larangan. Gaya ito ng mga teknikal na salita ng pelikula.

  • register
  • pre-production
  • scripting
  • editing

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics