Kahulugan ng mga Salita sa Wikang Ginagamit sa Mundo ng Multi-media

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ito ang may pinakamalaking impluwensiyang hatid sa pagbabago ng wika.

  • teknolohiya
  • pag-aaral
  • karanasan
  • kasaysayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics