Impormal na Komunikasyon (Kolokyal)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay mga salitang di pormal na ginagamit natin araw-araw. Kadalasan, ito ay pinaiikli.

  • lalawiganin
  • balbal
  • kolokyal
  • katutubo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics