Impormal na Komunikasyon (Banyaga)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay mga salitang hindi katutubong atin.

  • hiram
  • banyaga
  • kolokyal
  • balbal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics