Impormal na Komunikasyon (Balbal)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin ang salitang balbal sa pangungusap?

Wala akong keber kung natalo ang pambato ng lipi.

  • keber
  • pambato
  • wala
  • lipi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics