Hudyat ng Pagsusunod-sunod Gamit ng mga Hakbang na Maisasagawa Upang Magbago ang Isang Bayan

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Salitang maaaring tumukoy sa pisikal na heograpiya ng bansa, at sa mas malawak na komunidad ng mga tao na kabilang sa bansa.

  • Teritoryo
  • Pilipinas
  • Lipunan
  • Bayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics