Hudyat ng Pagsang-ayon sa Pahayag na Opinyon

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin sa mga salita ang masasabing hudyat ng pagsang-ayon?

  • tunay
  • subalit
  • datapwat
  • pero

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics