Gamit ng Tayutay sa Tulang Tradisyonal (Temang Pag-ibig)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ito ay tulang ginamitan ng malalalim na mga salita, may sukat, at tugma.

  • Tradisyonal
  • Malaya
  • Taludturan
  • Malalim

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics