Ekspresyong Hudyat ng Paugnayang Lohikal (Sanhi-Bunga)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Nagpapaliwanag ito kung bakit nangyari ang isang aksyon o gawa.

  • dahilan
  • bunga
  • resulta
  • galaw

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics