Ekspresyong Hudyat ng Paugnayang Lohikal (Paraan at Resulta)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Sumasagot ito sa tanong na: Paano maisasakatuparan ang isang gawain?

  • resulta
  • paraan
  • bunga
  • layunin

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics