Ekspresyong Ginagamit sa Pagpapahayag ng Konsepto ng Pananaw

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay ekspresyong ginagamit upang ipahayag ang isang tiyak na katotohanan o kaalaman ng isang tao o institusyon.

  • batay sa
  • sa pananaw ko
  • sa palagay ng
  • sa tingin ko

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics