Angkop na Salitang Ginagamit sa Radio Broadcasting

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ano ang ibig sabihin ng CUE sa iskrip panradyo?

  • Diyalogo
  • Signal
  • Musika
  • Tunog

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics