Wastong Pagbigkas ng mga Tula at Awiting Panudyo

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang mga sumusunod ay nagpapatunay na ang panitikan ng Pilipinas ay makulay maliban sa:

  • Ito ay mayaman sa mga aral at tradisyon ng bansa.
  • Ito ay pumapaksa sa malawak na kultura ng mga Pilipino.
  • Ito ay naglalaman ng mga kaugalian at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino.
  • Ito ay hindi na naisalin mula sa mga sinaunang naninirahan sa Piipinas hanggang sa kasalukuyan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics