Wastong Gamit ng Pang-ugnay sa Pagbuo ng Editoryal

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ang mapanuring pagbibigay ng kuro-kuro o komentaryo sa isang napapanahong isyu o pangyayari.

  • editoryal
  • balita
  • comics
  • magasin

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics