Pormalidad ng Wika (Pormal) na Ginagamit sa Pagsulat ng Awiting-bayan

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Tukuyin kung nasa aling antas ng wika kabilang ang salita.

Ibon

  • pambansa
  • pampanitikan
  • di-pormal
  • kolokyal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics