Pormalidad ng Wika (Kolokyal) na Ginagamit sa Pagsulat ng Awiting-Bayan

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ang mga ito ay karaniwang salitang ginagamit sa araw-araw. Kadalasan, mga salita itong pinaikli sa paraan ng pagkakaltas.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics