Pormalidad ng Wika (Balbal) na Ginagamit sa Pagsulat ng Awiting-Bayan

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ang itinuturing na pinakamababang antas ng wikang nang naaayon sa lebel ng pormalidad.

  • balbal
  • impormal
  • Filipino
  • pormal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics