Panandang Kataporik ng Pangngalan

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Alin sa mga sumusunod ang hindi pangngalan?

  • Malapulbos
  • Maynila
  • Mangga
  • Mansiyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics