Pahayag na Pagtugon sa Anumang Mensahe

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Tukuyin kung anong klase o uri ng tugon.

Mensahe: Kamusta ka? Kamusta ang bago mong trabaho bilang isang guwardiya sa mall?

Tugon: Ayos naman ako. Ikaw, kumusta ka? Mahirap ang trabaho pero kailangang magtiyaga dahil may mga anak na kailangang tustusan.

  • Di-Tuwirang Tugon
  • Tuwirang Tugon
  • Naantalang Tugon
  • Kakaibang Tugon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics