Pagbibigay Kahulugan sa mga Salita sa Pamamagitan ng Pagbibigay Hinuha

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ginagamit ng mga manunulat upang higit na maging maganda ang kanilang akda.

  • Teknik pampanitikan
  • Pagpapadaloy ng kaalaman
  • Pagpapalawak ng talasalitaan
  • Malayang pagsulat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics