Pagbabago ng mga Salitang Naglalarawan Batay sa Ginamit na Panlapi (Unlapi, Gitlapi, Hulapi)

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tawag sa salitang naglalarawan o naglalahad ng katangian ng isang tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari?

  • pang-uri
  • panlapi
  • panlarawan
  • pangngalan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics