Mga Salitang Hiram na Ginagamit sa Pangungusap

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Anong salitang hiram na galing sa Espanyol ang nangangahulugang "panulat"?

  • lapiz
  • truck
  • silla
  • nurse

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics