Mga Salitang Ginagamit sa Turismo

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Sa pagbuo ng promosyong pantelebisyon para sa proyektong panturismo, ano ang elementong nagtatakda kung ano ang pag-uusapan?

  • paksa
  • deskripsiyon
  • pagpapahalaga
  • patalastas

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics