Mga Salitang Ginagamit sa Panghihikayat

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Anong uri ng pang-abay ang gumagamit ng mga katagang "talaga," "tunay," "oo," "opo," "sadyang," at "totoo?"

  • pagpapatotoo
  • pananggi
  • panang-ayon
  • pagbibigay-layunin

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics