Mga Retorikal na Pang-ugnay na Ginagamit sa Akda

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano ang tawag sa mga pantulong na kataga o salita sa pagbuo ng mga pangungusap o teksto upang higit na maging maganda at wasto ang mga pangungusap o teksto?

  • aalita
  • kataga
  • sugnay
  • pang-ugnay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics