Mga Ekspresyong Naghahayag ng Posibilidad

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano ang tawag sa pahayag na naglalahad ng isang pangyayaring maaaring mangyari o magkatotoo ngunit walang katiyakan o kasiguruhan?

  • ekspresyon
  • posibilidad
  • pahayag
  • pagkakataon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics