Kumbensyon sa Pagsulat ng Awitin (Sukat at Tugma)

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Kung ang tula ay nagkakapareho ang tunog sa bawat dulo ng taludtod, ano ang taglay ng nasabing tula?

  • tugma
  • aliw-iw
  • sukat
  • tunog

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics