Konotatibong Kahulugan ng Salita Batay sa Kaugalian sa Isang Pamayanan

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ito ang pagpapakahulugang literal ng isang salita.

  • leksikograpik
  • denotatibo
  • talatinigan
  • konotatibo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics