Kawastuhan ng Pangungusap Batay sa Kahulugan ng Isang Tiyak na Salita

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Alin sa sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa pangungusap?

  • binubuo ito ng mga salita na may kani-kaniyang kahulugan
  • binubuo ng magkakaugnay na salita na may kaisahan at buong diwa
  • nagkakaroon lamang ng kaisahan dahil lamang sa isang salita
  • buo ang diwa sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang bantas

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics