Kamalian sa Pangungusap Batay sa Kahulugan ng Isang Tiyak na Salita

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang nagtataglay ng tamang pagsasama at pag-uugnay ng mga salita upang masabing wasto ang binuong pangungusap?

  • diwa
  • salita
  • bantas
  • kahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics