Kahulugan ng Salita - Salitang Ginagamit sa Pananaliksik

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Tukuyin ang wastong sagot.

Isang sistematikong pangangalap ng datos ukol sa isang paksa o suliranin.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics