Kahulugan ng Salita - Sa Pamamagitan ng Pagpapangkat

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Isa sa mga paraan upang higit pang lumawak ang kaalaman sa talasalitaan.

  • Pagpapangkat
  • Pagsusulat
  • Pagtutuos
  • Pagtatapat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics