Kahulugan ng Salita - Kasingkahulugan Ayon sa Gamit sa Pangungusap

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng kasingkahulugang salita?

  • salitang may katumbas na kahulugan
  • salitang kasalungat ang kahulugan
  • salitang may dalawang kahulugan
  • salitang may maraming kahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics