Kahulugan ng Salita - Kasalungat na Kahulugan Ayon sa Gamit sa Pangungusap

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng kasalungat na kahulugan?

  • katumbas na kahulugan
  • kataliwas na kahulugan
  • kakaibang kahulugan
  • iba pang kahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics