Kahulugan ng Salita - Gamit ang Ulat Balita

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Punan ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin ang pinakawastong sagot.

Sa pagbibigay ng balita ay kinakailangang gumagamit ng mga[% \underline{\hspace{3cm}} %] sa paglalarawan ng mga pangyayari upang maihatid nang may katotohanan ang isang ulat.

  • angkop na salita
  • malalalim na salita
  • katawa-tawang pangyayari
  • imahinasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics