Kahulugan ng Salita - Digri ng Kahulugan ng Salita (Pagkiklino)

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang kasingkahulugan ng salitang nakadiin.

Pihadong puyatan na naman ang mangyayari dahil malapit na ang pasahan ng proyekto.

  • sigurado
  • marahil
  • sakali
  • baka

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics