Kahulugan ng Salita Batay sa Tindi ng Pagpapakahulugan

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang tamang salitang bubuo sa pagkiklino ayon sa tindi ng pagpapakahulugan.

  • galit
  • inggit
  • panibugho
  • irap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics